Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 02

Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 02
Nanmeebooks สารานุกรมวิทยาศาสตร์ เล่ม 02

Little Newton Science Encyclopedia

ISBN : 9786160418374
โดย : Newtonkids (Taiwan) Ltd.
แปล : กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 212 หน้า

หนังสือสารานุกรมเสริมความรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาที่ช่วยกระตุ้นให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเองและมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เหมาะสำหรับอ่านเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เพื่อเสริมพื้นฐานความรู้ให้เรียนเข้าใจง่ายขึ้น และอ่านทบทวนเพื่อให้จดจำได้อย่างแม่นยำ

เนื้อหาในเล่มที่เด็กๆ จะได้เรียนรู้

  • โครงสร้างและหน้าที่ของดอก ราก ลำต้น ใบ และเมล็ด
  • พืชในฤดูกาลต่างๆ
  • การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของพืช
  • อาณาจักรพืชและพืชชนิดต่างๆ ในอนุกรมวิธานพืช
ปกติ: 345 บาท
ขาย:311 บาท
311 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160418374