Nanmeebooks สารานุกรมคณิตศาสตร์ เล่ม 05

Nanmeebooks สารานุกรมคณิตศาสตร์ เล่ม 05
Nanmeebooks สารานุกรมคณิตศาสตร์ เล่ม 05

Little Newton Mathematics Encyclopedia

ISBN : 9786160420360
โดย : Newtonkids (Taiwan) Ltd.
แปล : กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 252 หน้า

หนังสือเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
สำหรับระดับประถมศึกษา

เสริมความรู้ในเรื่องพื้นฐานของจำนวน ทั้งจำนวน การบวก ลบ คูณ และหาร
ความยาว ความกว้าง และความจุ เวลา รูปเรขาคณิต และแผนภูมิรูปภาพ
โดยมีเนื้อหาที่ยากขึ้นจากเล่ม 1-4 อธิบายวิธีคิดอย่างละเอียด เข้าใจง่าย
มีภาพประกอบและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยช่วยเสริมความเข้าใจ

นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครอง
ที่ต้องการสอนเด็กให้เข้าใจคณิตศาสตร์ด้วย

ปกติ: 365 บาท
ขาย:329 บาท
329 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160420360