Nanmeebooks สารานุกรมคณิตศาสตร์ เล่ม 04

Nanmeebooks สารานุกรมคณิตศาสตร์ เล่ม 04
Nanmeebooks สารานุกรมคณิตศาสตร์ เล่ม 04

Little Newton Mathematics Encyclopedia

ISBN : 9786160420353
โดย : Newtonkids (Taiwan) Ltd.
แปล : กัญญารัตน์ จิราสวัสดิ์
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 236 หน้า

หนังสือเสริมทักษะการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
สำหรับระดับประถมศึกษา

ที่เสริมความรู้ในเรื่อง แผนภูมิ กราฟ สมการ การหาอัตราส่วน
การแก้โจทย์ปัญหา โดยอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และแสดงวิธีคิด
อย่างละเอียด พร้อมภาพประกอบและแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยที่ช่วยเสริมความเข้าใจ

อีกทั้งยังมีคำแนะนำสำหรับครูและผู้ปกครอง
ที่ต้องการสอนคณิตศาสตร์เด็กๆ ให้เข้าใจง่าย

ปกติ: 365 บาท
ขาย:329 บาท
329 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160420353