My Brother's Husband - ด้วยสายใยรัก - เล่ม 03

My Brother's Husband - ด้วยสายใยรัก - เล่ม 03
My Brother's Husband - ด้วยสายใยรัก - เล่ม 03

Der Mann meines Bruders
Le mari de mon frère
My Brother's Husband
Otōto no Otto
弟の夫
弟之夫
Otouto no Otto

โดย : Gengoroh TAGAME
แปล : เอื้อย
ลิขสิทธิ์ : FUTABASHA PUBLISHING LTD., Tokyo.
อื่นๆ : 180 หน้า (หน้าสี 4 หน้า)

หลังจากทั้งสามได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้น
มุมมองของยาอิจิที่มีต่อไมค์ รวมถึงเรียวอิจิน้องชายผู้จากไปก็เริ่มเปลี่ยนไป
ตอนนั้นเองเพื่อนเก่าสมัยมัธยมปลายของยาอิจิก็มาเยือนบ้าน
พร้อมด้วยเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง... 

“...นี่ คุณไมค์ อยู่บ้านนั้นไม่ทรมานใจแย่เหรอ?”

นี่คือเล่มที่ 3 ของสองพ่อลูกและ ‘สามีของน้องชาย’ ผู้มาจากแดนไกล ที่จะทำให้คุณเข้าใจในความเป็น LGBTQ มากยิ่งขึ้น

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163635907

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ