Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)

Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)
Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)Kimagure Orange Road Original Version เล่ม 01 - 18 (พิมพ์ 4 สี) (Set A)

Barcode : 640700617
โดย : Matsumoto Izumi
ลิขสิทธิ์ : -
สำนักพิมพ์ : Otaku Comic

สิ่งที่ได้รับ

  • หนังสือปกออริจินอล 18 เล่ม
  • กล่องแข็งออริจินอลเคลือบเงา
  • Orange Road เล่ม พิเศษ
ปกติ: 5,990 บาท
ขาย:5,990 บาท
5,990 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 640700617