JoJo ล่าข้ามศตวรรษ Part 07 - Steel Ball Run สตีล บอล รัน เล่ม 02 (82)

 JoJo ล่าข้ามศตวรรษ Part 7 - Steel Ball Run สตีล บอล รัน เล่ม 02 (82)
 JoJo ล่าข้ามศตวรรษ Part 7 - Steel Ball Run สตีล บอล รัน เล่ม 02 (82)

Steel Ball Run
​JoJo's Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run
SBR
STEEL BALL RUN スティール・ボール・ラン

Barcode : 9789749989746
โดย : Hirohiko Araki
ลิขสิทธิ์ : Shogakukan

1st. STAGE การแข่งความเร็วระยะ 15,000 เมตร เพียงแค่ 1,000 เมตรแรก ผู้เข้าแข่งขันก็ควบตะบึงราวกับจะตัดสินแพ้ชนะกันในเดี๋ยวนี้ ผู้ที่ขึ้นนำอยู่คือบุรุษนิรนาม ไจโร ตามมาด้วยจ๊อคกี้อัจฉริยะ ดีโอ! ชัยชนะจะตกอยู่ในมือใคร...!?

 

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749989746