JoJo ล่าข้ามศตวรรษ Part 07 - Steel Ball Run สตีล บอล รัน เล่ม 01 (81)

 JoJo ล่าข้ามศตวรรษ Part 7 - Steel Ball Run สตีล บอล รัน เล่ม 01 (81)
 JoJo ล่าข้ามศตวรรษ Part 7 - Steel Ball Run สตีล บอล รัน เล่ม 01 (81)

Steel Ball Run
JoJo's Bizarre Adventure Part 7: Steel Ball Run
SBR
STEEL BALL RUN スティール・ボール・ラン

Barcode : 9789749989739
โดย : Hirohiko Araki
ลิขสิทธิ์ : Shogakukan

ปี 1890 การแข่งขันอันยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษของประเทศอเมริกา "SBR (สตีล บอล รัน)" ได้เริ่มขึ้นแล้ว การแข่งขันขี่ม้า ข้ามทวีประยะทาง 6,000 กิโลเมตรครั้งแรกของมนุษยชาติ! ที่มีเงินรางวัลสูงถึง 50 ล้านดอลลาร์ (6 พันล้านเยน) การต่อสู้ของเหล่านักผจญภัยทั้งหลายได้เริ่มขึ้นแล้ว!

 

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749989739