INNOCENT GAME - ตำนานโทโมเอะ เล่ม 01

INNOCENT GAME - ตำนานโทโมเอะ เล่ม 01

Innocent Game Tomoeden
イノセントGAME 巴伝
Innocent Game: Tomoe-den
INNOCENT GAME
โดย : MIYUKI TAKAHASHI
ลิขสิทธิ์ : KODANSHA LTD.

กลุ่มประสงค์ร้ายจึงพากันไล่ล่าหมายเอาชีวิต!! "โทโมเอะ" เป็นตระกูลเก่าแก่คอยควบคุมประเทศญี่ปุ่นจากเงามืดมาแต่ครั้งอดีตกาล ทว่าเหล่าทายาทผู้สืบทอดตระกูลหลัก หรือ "อุระโทโมเอะ" กลับฝ่าฝืนกฏอันเข้มงวดลักลอบออกจากคฤหาสน์ของตระกูล! สุดท้ายชะตากรรมที่รอพวกเขาอยู่ที่โลกภายนอกคือ!?

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010200209811