HOME & MATERIAL DESIGN (บ้านและวัสดุสร้างบ้าน)

HOME & MATERIAL DESIGN (บ้านและวัสดุสร้างบ้าน)

ISBN : 9789742893026
โดย : ศรายุทธ ศริทิพย์อาสน์
สำนักพิมพ์ : บ้านและสวน
อื่นๆ : 180 หน้า / กระดาษอาร์ตด้าน 120  พิมพ์ 4/4

Home&Material Design (บ้านและวัสดุสร้างบ้าน) นำเสนอข้อมูลในการเลือกวัสดุสร้างบ้านและตกแต่งบ้านและการนำไปใช้นำไปใช้  โดยแบ่งเป็น  2  ส่วนคือ

1.บ้านสวยที่มีการใช้วัสดุที่น่าสนใจ พร้อมตัวอย่างการติดตั้ง
2.แนะนำการเลือกใช้วัสดุต่างๆให้เหมาะกับบ้าน พร้อมภาพ

ประกอบการติดตั้ง เพื่อให้ ผู้อ่านได้ทำความรู้จักถึงคุณสมบัติการนำไปใช้ โดยรวบรวมวัสดุหลากหลายกว่า 50  ชนิด

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. รวบรวมข้อมูลวัสดุหลากประเภทสำหรับการสร้างและตกแต่งบ้านกว่า 50 ชนิด
2. พร้อมภาพประกอบ การติดตั้งที่เข้าใจง่าย จึงสะดวกในการตัดสินใจเลือก
3. เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และวิธีการนำไปใช้

ปกติ: 395 บาท
ขาย:356 บาท
356 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789742893026