FAMILY BUSINESS รวย-รอด อย่างมืออาชีพ

FAMILY BUSINESS รวย-รอด อย่างมืออาชีพ
FAMILY BUSINESS รวย-รอด อย่างมืออาชีพ

ISBN : 9789749672938
โดย : คณะวิจัย 106 ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว และ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำนักพิมพ์ : Business+
อื่นๆ : 124 หน้า

ธุรกิจครอบครัวถือเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจทั้งของประเทศและของโลก

ธุรกิจระดับโลกจำนวนไม่น้อยที่สืบทอดรุ่นสู่รุ่นยาวนานเป็นร้อย แต่ก็มีไม่น้อยเช่นกันที่ล่มสลายในเวลาอันสั้น  

การดำเนินธุรกิจครอบครัวมีทั้งจุดเด่นและจุดด้อย สิ่งสำคัญคือเรื่องการวางแผนจัดการธุรกิจในแบบที่ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในครอบครัว ผสมผสานทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว และวีธีการที่จะทำให้ธุรกิจครอบครัวเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสืบทอดสู่ทายาทได้ชั่วลูกชั่วหลาน

บทเรียนจากธุรกิจครอบครัวทั้งไทยและเทศ สามารถนำมาเป็นต้นแบบและประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทสรุปรวบยอดของการทำธุรกิจครอบครัวให้ประสบความสำเร็จ  ,ข้อมูลจากคณะวิจัย ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs มหาวิทยาลัยหอการค้า ที่เชื่อถือได้   ,รวบรวบตัวอย่างการดำเนินธุรกิจครอบครัวของบริษัทชั้นนำ   , อ่านง่ายและนำไปปรับใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจครอบครัว  , ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างทั้งของ ARIP เองและสื่ออื่นๆ  ,ประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัวและ SMEs ม.หอการค้าไทย    

ปกติ: 120 บาท
ขาย:108 บาท
108 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789749672938

ความคิดเห็น

ต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ค่ะ

ต้องการสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้ค่ะ่

ช่วยติดต่อกลับด้วยค่ะ
นัท
0835772023