English Writing คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ

English Writing คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ
English Writing คู่มือฝึกเขียนเรียงความ รายงาน บทความวิจัย จดหมายสมัครงาน แบบมืออาชีพ

ISBN : 9786162754876
โดย : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์
สำนักพิมพ์ : Pop Get Book
อื่นๆ : 204 หน้า

สำหรับนักเรียน นักศึกษา พนักงานในธุรกิจองค์กรต่างๆ ฝึกเขียนแบบมืออาชีพ

ปกติ: 220 บาท
ขาย:198 บาท
198 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162754876