English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว

English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว
English Questions แต่งประโยคคำถามภาษาอังกฤษได้ง่ายนิดเดียว

ISBN : 9786164418646
โดย : ภัทรรานี
สำนักพิมพ์ : Book Caff
อื่นๆ : 239  หน้า

ภาษาอังกฤาเป็นภาษาสากลที่ใช้สื่อสารกันทั่วโลก เราเริ่มเรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล แต่ภาษาอังกฤาสำหรับเด็กไทย เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน เรียกว่าเรียนมาเป็นสิบๆ ปีก็ไม่สามารถสื่อสารได้สักที  อาจเพราะเราถูกสอนให้ท่องจำ มากกว่านำไปใช้ เราอาจรู้จักไวยากรณ์ทุกตัว เรารู้จัก Tense ทุก Tense แต่เรานำไปใช้ไม่เป็นทั้ง Tense ทั้งไวยากรณ์ ถึงเวลาที่จะต้องปฏิวัติตัวเองด้วยการฝึกพูด ฝึกสื่อสารมากกว่าฝึกอ่านและฝึกท่องจำ 

ปกติ: 175 บาท
ขาย:158 บาท
158 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164418646