English Grammar : ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น

English Grammar : ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น

ISBN : 9789747824971
ผู้เขียน : รุ่งรัตน์ สุวนาคกุล

รหัสสินค้า : 9789747824971
จำนวน : 113 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 145 x 210 x 6 มม.
น้ำหนัก : 145 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
สำนักพิมพ์ : ทฤษฎี, สนพ. 
เดือนปีที่พิมพ์ : มกราคม 2545
 
“ไวยากรณ์อังกฤษเบื้องต้น” เล่มนี้ ได้มีการรวบรวมความรู้ทางไวยากรณ์ระดับพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Part of Speed, Noun, Pronoun, Verb, Adverb, Adjective, Preposition, Conjunction, Tenses, Direct and Indirect Speed และ Question Tag ที่สำคัญๆ ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้ เข้าไว้ด้วยกัน
 
หนังสือเล่มนี้ จึงเหมาะสำหรับ ครู อาจารย์ ผู้สอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้พัฒนาตนเอง ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานตั้งแต่แรกเริ่มได้จากตำรา ภาษาอังกฤษเล่มนี้
 
สารบัญ
- Part of Speed
- Noun
- Pronoun
- Verb
- Adverb
- Adjective
- PrePosition
- Conjunction
- ประโยคคำถาม
- Tenses
- Direct and Indirect Speed
- Question Tag
- Active Voice and Passive Voice
- If Clause (Conditional Sentences)
ปกติ: 80 บาท
ขาย:72 บาท
72 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789747824971