Day Trading Stock หุ้นเดย์เทรด

Day Trading Stock หุ้นเดย์เทรด
Day Trading Stock หุ้นเดย์เทรด

หนังสือที่จะช่วยให้คุณ "เอาชนะตลาดหุ้น" ได้อย่างมีชั้นเชิง

ผู้เขียน : Smart Investor

รหัสสินค้า : 9789747876758
จำนวน : 208 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 144 x 209 x 13 มม.
น้ำหนัก : 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : ขาวดำ 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษปอนด์ 
สำนักพิมพ์ : ณัฐวุฒิ ยอดจันทร์ 
เดือนปีที่พิมพ์ : -

เนื้อหาอธิบายภาพรวมของแนวโน้มทางการตลาด วัฏจักรของเศรษฐกิจและวัฏจักรของธุรกิจกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น ก่อนที่จะเข้าไป เก็งกำไรในราคาหุ้นในระยะสั้น เพื่อการคาดการณ์ทิศทางการเคลื่อนที่ของราคาหุ้นได้อย่างแม่นยำ

สารบัญ

บทที่ 1 ขั้นตอนการค้นหาหุ้นเพื่อเข้าไปเก็งกำไร
บทที่ 2 เกมการลงทุน...กลวิธีเก็งกำไรให้หุ้น
บทที่ 3 วัฏจักรของเศรษฐกิจและวัฏจักรของธุรกิจกับพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับตลาดหุ้น
บทที่ 4 พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นแบบไล่ราคาของนักเก็งกำไร (Speculator)
บทที่ 5 พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นที่เกิดขึ้นภายในวัน (Trading)
บทที่ 6 พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นที่มาพร้อมกับวอลุ่ม (Volume)
บทที่ 7 ข้อสังเกตการวางบิดออฟเฟอร์ช่วงก่อนเปิดตลาดและภายหลังเปิดตลาด (Pre-open)
บทที่ 8 พฤติกรรมราคาหุ้นกับการซื้อขายหุ้นช่วงก่อนปิดตลาด (Pre-close)
บทที่ 9 เกมของการซื้อขายวอแรนท์ (Warrant)
บทที่ 10 กรณีศึกษา (Case Study)

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789747876758