dawn magic moment 2 ชั่ววูบเข้าใจชีวิตเหมือนแสงที่ริมขอบฟ้า

dawn magic moment 2 ชั่ววูบเข้าใจชีวิตเหมือนแสงที่ริมขอบฟ้า
dawn magic moment 2 ชั่ววูบเข้าใจชีวิตเหมือนแสงที่ริมขอบฟ้า

ISBN : 9786167422862
โดย : กันตพร สวนศิลป์พงศ์
สำนักพิมพ์ :  FULLSTOP
อื่นๆ : 192 หน้า

DAWN  ชั่ววูบเข้าใจชีวิตเหมือนแสงที่ริมขอบฟ้า (magic moment 2)
ผู้เขียน กันตพร สวนศิลป์พงศ์ ( Fai Kanta )

หนังสือจากบันทึก #expressivewriting ที่บอกเล่าการเดินทางสู่หนทางการรักตัวเอง เป็นหนังสือที่เรียบเรียงมาจากบันทึกส่วนตัวแนว ‘expressive writing’ ในช่วงชีวิตวัยขึ้นเลขสาม ที่เผชิญคลื่นความเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

ลาออกจากงาน ผิดหวังจากความรัก รับมือกับความวิตกกังวล โบยตีตัวเองในสิ่งที่เกิด มีคำถามต่อตัวตนภายในและตำแหน่งแห่งที่ของตนเอง ช่วงเวลาเหล่านั้นเปรียบเหมือนกลางคืนที่เต็มไปด้วยความมืด

การได้จดบันทึกอย่างอิสระเพื่อสังเกตและพูดคุยกับตัวเองก่อนนอน ไม่ใช่แค่พื้นที่ระบายความทุกข์และรองรับน้ำตา แต่ฝ้ายพบว่านั่นคือการเฝ้ามองกระบวนการความเป็นไปในจิตใจ จนพบว่าตนเองค่อยๆ สามารถยอมรับส่วนเสี้ยวที่เคยเกลียด ไปจนถึงค่อยๆ รัก ค่อยๆ เข้าใจธรรมชาติที่ตัวเองเป็น ค่อยๆ เข้าใจธรรมชาติของชีวิต

ความเข้าใจและความสามารถที่จะปลุกปลอบตัวเองได้ จึงเป็นเหมือนแสงแรกของเช้าที่มาถึง (ตามชื่อหนังสือ DAWN นั่นเอง)

เนื้อหาภายในเป็นบันทึกข้อความขนาดสั้นๆ ยาวๆ สลับสับเปลี่ยนกันไปตามจังหวะที่อยากให้พักหายใจ

ภาพประกอบของ DAWN เป็นภาพวาดสีไม้ของ summer ที่นำเนื้อหาของฝ้ายไปออกแบบและจับคู่กับภาพที่ร่างขึ้นมาใหม่ในเวลา 1 ปีเต็ม และมีจุดเด่นที่การเก็บ ‘แสง’ ไว้ในภาพ หลายๆ ภาพมองแล้วจะสัมผัสได้ถึงพลังงานความอบอุ่นและความหวัง

ปกติ: 345 บาท
ขาย:311 บาท
311 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167422862