Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 02

Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 02
Bilingual Kids สนุกอ่าน เก่งเขียน เรียนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล เล่ม 02

โดย : Rozanne Lanczak Williams
แปล : ประไพ ภูงามเชิง
สำนักพิมพ์ : เอ็มไอเอส
อื่นๆ : 132 หน้า

  • ฝึกอ่าน ฝึกเขียน เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากเรื่องสั้นเเสนสนุก
  • แบบฝึกหัดทบทวนการเรียนรู้ ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์
  • สนุกตัด สนุกพับ กับหนังสือจิ๋วภายในเล่ม!
  • เพิ่มคลังคำศัพท์และสนุกไปกับ Flash Card

 

 

 

ปกติ: 99 บาท
ขาย:89 บาท
89 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1294877735953