ANIMAL FARM แอนิมอล ฟาร์ม (พิมพ์ครั้งที่ 02)

ANIMAL FARM แอนิมอล ฟาร์ม (พิมพ์ครั้งที่ 02)
ANIMAL FARM แอนิมอล ฟาร์ม (พิมพ์ครั้งที่ 02)

โดย : จอร์จ ออร์เวลล์ (George Orwell)
แปล : สรวงอัปสร กสิกรานันท์
สำนักพิมพ์ : Arrow
อื่นๆ : 224 หน้า / ปกแข็ง

การเมืองเรื่องสรรพสัตว์

สัตว์ทุกตัวล้วนเสมอภาคกัน แต่สัตว์บางตัวเสมอภาคกว่าตัวอื่นๆ

Animal Farm เป็นนวนิยายเสียดสีการเมือง
ที่แม้จะมีแนวความคิดรวบยอดค่อนข้างเสียดสีการเมือง
แต่ดำเนินเรื่องได้อย่างสนุกสนาน คล้ายกับเป็นวรรณกรรมเยาวชน
ด้วยการอุปมาตัวละครส่วนหนึ่งเป็นสัตว์
ที่ยึดอำนาจจากมนุษย์ และดำรงชีวิตด้วยตนเอง
โดยมีสัญญาประชาคมร่วมกันว่า
‘สิ่งใดก็ตามที่ดำเนินด้วยสองขาคือศัตรู
สิ่งใดก็ตามที่ดำเนินด้วยสี่ขาหรือปีกคือมิตร
ในการต่อสู้กับมนุษย์ พวกเราจะต้องไม่เหมือน
หรือคล้ายคลึงพวกมนุษย์ แม้แต่เมื่อได้ชัยชนะเหนือพวกเขา
ก็จงอย่าได้นำเอาความชั่วร้ายเฉกเช่นพวกเขามาใช้
ต้องไม่มีสัตว์ตัวใดอาศัยอยู่ในบ้าน นอนบนเตียง
สวมเสื้อผ้า ดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่
สัมผัสเงินตรา หรือมีส่วนร่วมในการค้า
พฤติกรรมของมนุษย์ทุกอย่างล้วนเป็นความชั่วร้าย
และเหนือสิ่งอื่นใด สัตว์ต้องไม่ปกครองอย่างเผด็จการ
เหนือสัตว์ด้วยกันเอง ไม่ว่าจะอ่อนแอหรือแข็งแกร่ง
ฉลาดหรือซื่อเซ่อ พวกเราทุกตัวล้วนพี่น้อง
ต้องไม่มีสัตว์ตัวใดฆ่าสัตว์ตัวอื่น สัตว์ทุกตัวล้วนเสมอภาคกัน’

ปกติ: 160 บาท
ขาย:144 บาท
144 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164341807