ALTAIR ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม เล่ม 06

ALTAIR ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม เล่ม 06
ALTAIR ดาวจรัสฟ้า อินทรีถลาลม เล่ม 06

Shoukoku no Altair
しょうこくのアルタイル
将国のアルタイル
将国之天鹰星
Shokoku no Altair
The Stratocracy of Altair
SHOKOKU NO ALTAIR

ISBN : 9786160904778
โดย: KOTONO KATOU
ลิขสิทธิ์ : KODANSHA LTD.

ต้องโค่นอำนาจสุลต่านของนครรัฐทั้งสี่ให้จงได้! มัฟมูทได้รับภารกิจให้ก่อความวุ่นวายขึ้นในนครรัฐทั้งสี่ เพื่อยับยั้งการสมคบคิดระหว่างนครรัฐทั้งสี่กับจักรวรรดิบัลไทลน์ มัฟมูทมุ่งหน้าไปยังนครรัฐเคอร์ชัวเพื่อแสวงหาผู้ที่สนับสนุนเตอร์กีเย่... แต่ที่นั่น มัฟมูทกลับได้พบกับความจริงที่น่าตกตะลึง! การรับมือกับสถานการณ์คับขันที่ไม่อาจรีรอได้แม้เสี้ยววินาที นับเป็นแบบทดสอบความสามารถของมัฟมูทได้เป็นอย่างดี!

ปกติ: 45 บาท
ขาย:38 บาท
38 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 8854654088462