ADKAR. HIATT สุดยอดโมเดลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ADKAR. HIATT สุดยอดโมเดลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ADKAR. HIATT สุดยอดโมเดลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

โดย : Jeffrey M. Hiatt
ผู้แปล : จันทร์วิภา พิพัฒนกุล
สำนักพิมพ์ : ศูนย์การเรียนรู้ Prosci
อื่นๆ : 199 หน้า 

Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement

สุดยอดโมเดลเพื่อการเปลี่ยนแปลง
A Model For Change in Business, Government and Our Community

ได้ผลทั้งในชีวิตส่วนตัวและธุรกิจการงาน

" ใช้ในองค์กรชั้นนำใน Fortune 100 และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลก"

ปกติ: 240 บาท
ขาย:216 บาท
216 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786169314608

ความคิดเห็น

มีหนังสือเล่มนี้ไหมค่ะ

ต้องการซื้อค่ะ