49 เรื่องเด็ดเกร็ดประวัติศาสตร์ • ญี่ปุ่น

116 บาท
49 เรื่องเด็ดเกร็ดประวัติศาสตร์ • ญี่ปุ่น
49 เรื่องเด็ดเกร็ดประวัติศาสตร์ • ญี่ปุ่น
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162573002
ปกติ: 129 บาท
ขาย:116 บาท

ISBN : 9786162573002
โดย : ศุภกานต์ พรรณรัตน์
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 128 หน้า / สี่สีในเล่ม

หนังสือเสริมการเรียนรู้ “49 เรื่องเด็ด เกร็ดประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น” รวบรวม 49 เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นซึ่งส่งผลและสะท้อนให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในทั้งด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ การทูต วัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวญี่ปุ่นในแต่ละยุคสมัย เช่น สังคมชนเผ่าในยุคยามาโตะ, การกำเนิดของชนชั้นซามูไร, การปิดประเทศในสมัยเอโกะ, การปฏิรูปเมจิที่สร้างพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม เป็นต้น

รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง