40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด

 40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด
 40 ทดลองวิทย์ประดิษฐ์สนุก ฉบับตึ๋งหนืด

สำหรับ ประถม - มัธยมต้น

ISBN : 9786160439393
เขียน : Kim Ha Kyoon
ภาพ : Nam Goong Sun Ha
แปล : ศุภลักษณ์ อาศิรพจน์มนตรี
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : - หน้า

ทดลองสนุก ประดิษฐ์สร้างสรรค์ ด้วยของเหลือใช้และสิ่งของหาง่ายใกล้ตัว สนุกสุดท้าทายกับ 20 การทดลอง และ 20 การประดิษฐ์ แบบไม่เปลืองสตางค์ เช่น พลังของอากาศ จดหมายลับ บอลลูนถุงพลาสติก เปลวเทียนใต้น้ำ ลิฟต์กล่องนม บูเมอแรง รถแข่งกล่องข้าว กล่องสอดแนม เป็นต้น เรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานที่สำคัญ เช่น อากาศ แสง เสียง แรง การเคลื่อนที่ ไฟฟ้า และอีกมากมาย ที่ทำให้เข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัว    

ปกติ: 168 บาท
ขาย:151 บาท
151 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160439393