3x3 EYES ภาคเทพอสูรแห่งพงไพร เล่ม 04

3x3 EYES ภาคเทพอสูรแห่งพงไพร เล่ม 04
3x3 EYES ภาคเทพอสูรแห่งพงไพร เล่ม 04

3×3EYES サザンアイズ 幻獣の森の遭難者
3x3 Eyes - Genjuu no Mori no Sounansha 
3x3 EYES Genju no Mori no Sonansha

ISBN : 9786164317536
Illust. & Story By : YUZO TAKADA
ลิขสิทธิ์ : Kodansha, Ltd.

ชีวิตของกรินฟินนอร์มันท์เอง ก็ใกล้จะถึงขีดจำกัด พวกเขาจะสามารถกอบกู้โลกวิกฤติที่ต้องเผชิญอีกครั้งได้หรือไม่
บทสรุปของเรื่องราวล่าสุดอยู่ในเล่มนี้แล้ว

ไป๋ เด็กสาวเผ่าชันจิยังอุงคาร่าที่มีวิชาอมตะกับยาคุโมะ เด็กหนุ่มที่กลายเป็นอูผู้พิทักษ์ที่มีชีวิตเป็นอมตะ หลังจากผ่านการต่อสู้ที่ซัมบาร่า ซึ่งเป็นการต่อสู้เพื่อปกป้องมนุษย์ไม่ให้สูญสิ้นมาได้ 12 ปี พวกยาคุโมะจำต้องเข้าต่อสู้กับจักรพรรดิมังกรเบนาเลสอีกครั้ง——

ปกติ: 90 บาท
ขาย:81 บาท
81 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 1010200217920