100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านม

100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านม
100 เรื่อง รู้จัก รู้รักษา มะเร็งเต้านม

ISBN : 9786168212363
บรรณาธิการ : พญ. ชนม์นิภา นันทวิทยา , รศ.นพ. ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
สำนักพิมพ์ : Amarin
อื่นๆ : 127 หน้า

การตรวจคัดกรองอาการผิดปกติของเต้านม แนวทางการรักษา การติดตามการรักษา การปฏิบัติตนสำหรับผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในเพศหญิงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แนะนำให้มีการตรวจด้วยตนเองด้วยการคลำเต้านมและสังเกตความผิดปกติ การตรวจคัดกรองแมมโมแกรมแนะนำในผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป ซึ่งจะทำให้สามารถพบโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูง การผ่าตัดมีทั้งการผ่าตัดสวงนเต้านมและการผ่าตัดทั้งเต้านมร่วมกับการเลาะต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง ขึ้นอยู่กับระยะและขนาดของก้อน ภายหลังการผ่าตัดอาจมีการให้ยาเคมีบำบัด, ยามุ่งเป้า หรือยาต้านฮอร์โมน ขึ้นกับชนิดเซลล์มะเร็งเต้านม และแนะนำการฉายรังสีในผู้ป่วยที่ผ่าตัดสงวนเต้านม และแนะนำการฉายรังสีในผู้ป่วยผ่าตัดทั้งเต้านมกรณีที่ก้อนมีขนาดใหญ่, มีการกระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียง หรือไม่สามารถผ่าตัดเอาก้อนมะเร็งออกได้หมด ในรายที่มีการแพร่กระจายของโรคไปยังอวัยวะอื่นๆ การรักษาหลักจะเป็นการให้ยาเคมีบำบัด, ยามุ่งเป้า หรือยาต้านฮอร์โมน และอาจมีการฉายรังสีบริเวณที่มีการแพร่กระจายไปเพื่อบรรเทาอาการ ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย การรักษาแบบประคับประคองและการรักษาทั้งด้านกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ มี่ความสำคัญ

ปกติ: 189 บาท
ขาย:170 บาท
170 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786168212363