๘๔ พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย + CD

๘๔ พรรษา สายธารแห่งน้ำพระทัย + CD
หนังสือภาพโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่าด้วยสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งเป็นองค์รวมพื้นฐานของความเป็น "ชีวิต"

ISBN : 9789744967541
โดย : กิ่งกาญจน์ ตรียงค์

รหัสสินค้า : 9789744967541
จำนวน : 128 หน้า
ขนาดรูปเล่ม : 140 x 270 x 8 มม.
น้ำหนัก : 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์ : สี่สีในเล่ม 
ชนิดปก : ปกอ่อน 
ชนิดกระดาษ : กระดาษอาร์ต 
สำนักพิมพ์ : -ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์ 
เดือนปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2553
 
หนังสือภาพ "สายธารแห่งน้ำพระทัย 84 พรรษา" ได้รวบรวมข้อมูลภาพ และแผนที่ประกอบการเดินทางในแต่ละโครงการ เสมือนหนึ่งเป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ และเข้าถึงการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้อย่างกว้าง ขวาง และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หั
 
สารบัญ
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ดิน
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - น้ำ
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ลม
- โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ไฟ
ปกติ: 84 บาท
ขาย:76 บาท
76 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9789744967541