๑๐๐ เรื่องเมืองใต้

๑๐๐ เรื่องเมืองใต้ / 100 เรื่องเมืองใต้

สาระความรู้เรื่องความเข้าใจ แผ่นดิน ผู้คน และวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ จำนวน ๑๐๐ เรื่อง

๑๐๐ เรื่องเมืองใต้ / 100 เรื่องเมืองใต้

ISBN : 9786167080246
ผู้เขียน : รองศาสตราจารย์ประพนธ์ เรืองณรงค์
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์
อื่นๆ : 432 หน้า

๑๐๐  เรื่องเมืองใต้ บทความสาระความรู้เกี่ยวกับเมืองใต้ จำนวน ๑๐๐ เรื่อง ที่ รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์ เขียนจากประสบการณ์ในวันวานที่ผ่านมา บวกกับการค้นคว้าเรื่องราวที่หลากหลาย เช่น ภาษาถิ่น วรรณกรรมพื้นบ้าน ความเชื่อ และค่านิยมของชาวไทยพุทธ ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยเชื้อสายจีนในดินแดนภาคใต้ แม้กระทั่งประเพณีต่างๆ ศิลปะการแสดง กีฬา ดนตรี และเรื่องเล่าเกี่ยวกับประวัติบุคคล ประวัติสถานที่ ตลอดเรื่องพืชและสัตว์เลี้ยงในท้องถิ่นที่น่าสนใจ นำมาเขียนเป็นบทความพร้อมภาพประกอบ

หนังสือ ๑๐๐  เรื่องเมืองใต้ เล่มนี้ จึงเปรียบเสมือนการร้อยดอกไม้แห่งถิ่นใต้ที่ผู้เขียนพยายามสอดร้อยอย่างวิจิตรบรรจง โดยหวังให้ผู้อ่านได้รับสาระความรู้และความเพลิดเพลิน

 

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167080246