ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง

ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง
ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง

ISBN : 9786167276557
โดย : G+
สำนักพิมพ์ : Mini bear
อื่นๆ : 540 หน้า

“ไวยากรณ์อังกฤษสำหรับเด็กหลังห้อง” เป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่มีการนำเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย ละเอียด เพื่อต้องการเน้นให้ผู้อ่านที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์มาก่อนหรือคนที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษมาบ้างสามารถอ่านและเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  เนื้อหาที่นำเสนอก็เป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษตั้งแต่เริ่มต้น ซึ่งมีเนื้อหา....

คำนาม หน้าที่ของคำนาม ชนิดของคำนาม การใช้คำนามเอกพจน์พหูพจน์ การเปลี่ยนรูปของคำนาม คำนามในรูปที่นับได้ และคำนามนับไม่ได้ Apostrophe’sใช้อย่างไร

คำสรรพนาม หน้าที่คำสรรพนาม เพศของคำ การใช้คำสรรพนามต่างๆ การใช้คำสรรพนามซ้อนคำนาม คำสรรพนามชนิดต่างๆ Relative Pronouns การใช้No-Everybody, Some, Any, Much, Many, A lot of, Few และ Little

คำกริยา คำกริยาคืออะไร หน้าที่ของคำกริยา Dynamic verbคืออะไร การใช้ used to การใช้ like การใช้remember to และ  remember + v. ing การใช้come to และ come + v. ing  การใช้have got และ has got  การใช้คำกริยาต่างๆ
คำคุณศัพท์ และ คำวิเศษณ์ คำคุณศัพท์ที่มีความหมายเปรียบเทียบ ลำดับการวางคำคุณศัพท์ขยายคำนาม การเติม prefix หน้าคำคุณศัพท์ การใช้คำวิเศษณ์ ตำแหน่งการใช้คำวิเศษณ์ การใช้คำวิเศษณ์ ago, before, then การใช้ soon, afterwards, suddenly การใช้คำวิเศษณ์ชนิดต่างๆ

คำบุพบท บุพบทคืออะไร ทำหน้าที่อะไร การใช้คำบุพบทต่างๆ การใช้คำกริยาที่ต้องใช้คู่กับคำบุพบท

ปกติ: 299 บาท
ขาย:269 บาท
269 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167276557