ไผ่นอกกอ ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ

ไผ่นอกกอ ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ
ไผ่นอกกอ ชีวิตและงานของ มีชัย วีระไวทยะ

ISBN : 9786160832958
โดย : มีชัย วีระไวทยะ (เล่า) และ สนธิ เตชานันท์ (เขียน)
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 455 หน้า

"ตลอดชีวิตผมทำงานหลายอย่างพร้อมๆ กันไป และหนึ่งในนั้นก็คือ เรื่องของการศึกษา โดยงาน 5 อย่างที่ผมทำผสมผสานกันไปมีจำนวนเท่ากับนิ้วมือ 5 นิ้วคือ ลดการเกิด ลดการตาย ลดความจน ลดความเห็นแก่ตัว และลดความโง่

ผมเริ่มต้นด้วยงานส่งเสริมการวางแผนครอบครัว ผนวกกับการขจัดความยากจน แล้วต่อด้วยการรณรงค์เรื่องโรคเอดส์ เพื่อช่วยคนไทยให้รอดพ้นจากความตาย เพราะถ้าไม่อย่างนั้น ผลงานที่ทำกันมาอย่างทุ่มเทก็จะพังทลายไปหมด

เมื่อสามารถแก้ปัญหาด้านการเกิดและการตายได้แล้ว สิ่งที่ผมได้ทำในลำดับต่อมาก็คือ การปฏิวัติด้านจิตใจเพื่อลดความเห็นแก่ตัว ด้วยการส่งเสริมค่านิยมเรื่องจิตสาธารณะ การแบ่งปัน และช่วยเหลือผู้อื่น ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการสร้างสังคมที่ดี

จนกระทั่งเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ผมได้มาส่งเสริมด้านการศึกษา โดยเริ่มจากการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนก่อน แล้วมาเห็นว่า ทุนการศึกษาเป็นเพียงการให้โอกาสในการเรียนเท่านั้น ซึ่งยังไม่สมบูรณ์พอ จึงได้มาช่วยจัดตั้งโรงเรียนประถมศึกษาที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ และภายหลังได้ปลีกตัวออกมาสร้างโรงเรียนเอง ชื่อว่า "โรงเรียนมีชัยพัฒนา" "

ปกติ: 295 บาท
ขาย:266 บาท
266 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160832958