ได้เวลาตื่นแล้ว! คุณผู้หญิง IT'S RISING TIME!

ได้เวลาตื่นแล้ว! คุณผู้หญิง IT'S RISING TIME!
ได้เวลาตื่นแล้ว! คุณผู้หญิง IT'S RISING TIME!

โดย : KIM KIYOSAKI
แปล : ธัญธร เชาว์บัณฑิตย์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 378 หน้า

คำเชิญชวนสำหรับผู้หญิง นี่คือสิ่งที่จำเป็นอย่างแท้จริง เพื่อรางวัลแห่งอิสรภาพทางการเงิน

ปกติ: 270 บาท
ขาย:243 บาท
243 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160826773