โลกาวิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ (Ito Junji) - Special Box

โลกาวิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ (Ito Junji) - Special Box
โลกาวิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ (Ito Junji) - Special Boxโลกาวิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ (Ito Junji) - Special Boxโลกาวิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ (Ito Junji) - Special Boxโลกาวิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ (Ito Junji) - Special Boxโลกาวิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ (Ito Junji) - Special Boxโลกาวิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ (Ito Junji) - Special Box (Pre Order)

Barcode : Junji-Ito-Photo-Album-PreOrder (บาร์เก่า) / 978616441540 (บาร์ใหม่)
โดย : อิโต จุนจิ (Ito Junji)
ลิขสิทธิ์ : -

หนังสือรวมภาพผลงานจากอาจารย์ อิโต้ จุนจิ พิมพ์สีทั้งเล่มมาในขนาด 21 cm x 29.7 cm พร้อมกล่องไม้สะสมสุดพิเศษที่มีเฉพาะฉบับภาษาไทยเท่านั้นในชุดจะประกอบด้วย โลกา วิปลาส รวมภาพวาดโดย อิโต้ จุนจิ 1 เล่ม และ กล่องไม้ Special Box 1ใบ

ปกติ: 1,540 บาท
ขาย:1,540 บาท
1,540 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 978616441540