โยคะแห่งสติ

โยคะแห่งสติ
โยคะแห่งสติ

โดย : เกศสุดา ชาตยานนท์ (ครูเกด)
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

หนังสือ โยคะแห่งสติ เล่มนี้ จะแนะนำให้ผู้อ่านได้รู้จักการมีโยคะอยู่ในวิถีชีวิต ซึ่งรวมทั้งหมดตั้งแต่รักษาสมดุลระหว่างร่างกายกับจิตใจ ฝึกกำหนดลมหายใจซึ่งส่งผลต่อการคบคุมอารมณ์และสติ ฝึกอาสนะหลากหลายท่าซึ่งช่วยบริหารส่วนต่างๆ ของร่างกาย ป้องกันและบรรเทาอาการเจ็บป่วย ใส่ใจเรื่องการผ่อนคลาย ไปจนถึงการรับประทานอาหารตามหลักโยคะ เพื่อให้รู้สึกสงบสบาย คล่องแคล่ว กระปรี้กระเปร่า

ปกติ: 340 บาท
ขาย:306 บาท
306 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160023684