แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย

แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย
แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน : สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย

โดย : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์
สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อื่นๆ : 185 หน้า

ชื่อที่เป็นทางการของหนังสือเล่มนี้คือชื่อรองนั่นคือ "สร้างการปกครองท้องถิ่นให้เป็นรากฐานของประชาธิปไตย" แต่เพื่อสะดวกต่อการเรียก ข้าพเจ้าได้ย่อและปรับวลี "สร้างการปกครองท้องถิ่น" ให้เป็น "แปรถิ่น" และย่อปรับ "ให้เป็นรากฐานประชาธิปไตย" เป็น "เปลี่ยนฐาน" ฉะนั้น หนังสือเล่มนี้จึงมีชื่อต้นที่เรียกง่ายๆไม่เป็นทางการว่า "แปรถิ่น เปลี่ยนฐาน"

หนังสือที่ได้รับทุนปรีดี พนมยงค์ จากมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้เขียน สองนคราประชาธิปไตย
ปกติ: 200 บาท
ขาย:180 บาท
180 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163141316