แกะสลักพื้นฐานผักและผลไม้ : Basic Carving Fruit & Vegetable

แกะสลักพื้นฐานผักและผลไม้ : Basic Carving Fruit & Vegetable
แกะสลักพื้นฐานผักและผลไม้ : Basic Carving Fruit & Vegetable

ISBN : 9786167376691
โดย : อ. บงกชกร บัวผัน
สำนักพิมพ์ : เศรษฐศิลป์
อื่นๆ : 72 หน้า

พื้นฐานงานแกะสลักผักผลไม้ สำหรับผู้เริ่มต้นสนใจงานแกะสลักไปจนถึงผู้ที่มีพื้นฐานแกะสลักอยู่แล้ว

ตัวอย่างผักผลไม้แกะสลัก 26 แบบ พร้อมภาพขึ้นตอนและวิธีทำอย่างละเอียด

แบบที่ 1 ลายกนก
แบบที่ 2 เซาะร่องลาย
แบบที่ 3 ฉลุลายสลัก
แบบที่ 4 เฟิร์นกนก
แบบที่ 5 วัลย์ชาด
แบบที่ 6 ขิงส้มแสนสวย
แบบที่ 7 จำปีสีขาว
แบบที่ 8 กระจังห้ากลีบ
แบบที่ 9 กลีบบัวแวง
แบบที่ 10 กลีบบัวหลวง
แบบที่ 11 กลีบบัวฉลุลาย
แบบที่ 12 ผอบมโนรา
แบบที่ 13 ลีลาวดี
แบบที่ 14 ชบาบาน
แบบที่ 15 ดาวกระจาย
แบบที่ 16 พุดตาน
แบบที่ 17 ขิงลาย
แบบที่ 18 เบญจมาศ
แบบที่ 19 รักเร่กลีบรวน
แบบที่ 20 รักเร่กลีบบัว
แบบที่ 21 รักเร่กลีบแฉก
แบบที่ 22 ลายปทุมปฐม
แบบที่ 23 กุหลาบเหลือง
แบบที่ 24 มะลิวันแม่
แบบที่ 25 รักเร่เทศ
แบบที่ 26 จันทร์ประดิษฐ์

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167376691