เองุจิคุงไม่เคยพลาด เล่ม 03

เองุจิคุงไม่เคยพลาด เล่ม 03
เองุจิคุงไม่เคยพลาด เล่ม 03

Eguchi-kun Doesn't Miss a Thing
Mr.Eguchi doesn't miss "CHOI ERO".
江口くんは見逃さない
邪惡的江口君
Eguchi-kun wa Minogasanai
Mr.Eguchi doesn't miss "CHOI ERO"

ISBN : 9786164929401
โดย : Yukiko Nazawa
ลิขสิทธิ์ : COAMIX / Approved Number ZCW-97A
อื่นๆ : Green Read Paper

เด็กหนุ่มทั้งหลายถ้าพลาดที่จะเห็นสิ่งนี้แล้วจะไปมองอะไรได้!? โซยเอโระมังงะ เล่มที่ 3!!

บราเซียที่แพลมออกมาจากช่องแขนเสื้อ แพนตี้ที่กินลึกเข้าไป หน้าอกที่เบียดเข้าหากันอย่างอาจหาญ อย่าได้คลาดสายตาจากเองุจิคุงที่สอดส่องโซเอโระทั้งมวลนั้น!

ช่วงเวลา H เล็กๆ ที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันที่มักจะมองข้ามกันหรือที่เรียกว่า "โซยเอโระ"

สวนสวรรค์ที่ล้นไปด้วยความฝันของเจนเทิลแมน

ปกติ: 125 บาท
ขาย:113 บาท
113 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164929401