เห็นไหม เห็นไหม ตัวอะไรซ่อนอยู่

เห็นไหม เห็นไหม ตัวอะไรซ่อนอยู่
เห็นไหม เห็นไหม ตัวอะไรซ่อนอยู่

ชุด Nanmeebooks Kiddy พัฒนาทักษะสมอง EF

ISBN : 9786160446711
เรื่อง : Agnese Baruzzi
แปล : วิภาดา สุทธิโรจน์
อื่นๆ : - หน้า

ตอนนี้เธอเห็นวงกลมสีเหลือง
แต่พอพลิกหน้าต่อไปเธอจะเห็นนกตัวน้อย...
เป็นไปได้อย่างไรนะ
เรียนรู้เรื่องรูปร่าง สี และสัตว์นานาชนิด

ปกติ: 245 บาท
ขาย:221 บาท
221 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160446711