เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล
เหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของรัชกาลที่ ๘ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล

ISBN : 9786162572210
โดย : ทีมงานอี.คิว.พลัส ครีเอชั่น
สำนักพิมพ์ : E.Q.PLUS
อื่นๆ : 160 หน้า / 4 สี

แม้ว่ารัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ นั้นจะเป็นช่วงสั้น ๆ แต่ก็มีเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆเกิดขึ้นมากมาย ทั้งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของจอมพลป.พิบูลสงครามที่ต้องการให้ประเทศไทยเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ  ทำให้หญิงไทยต้องใส่หมวกเสมอเมื่อออกจากบ้าน ทั้งสงครามโลกครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทยเราประกาศตัวเข้าร่วมกับฝ่ายอักษะ  ทำให้เกิดขบวนการเสรีไทยขึ้นมา นับเเป็นช่วงเวลาของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมาย

ปกติ: 189 บาท
ขาย:170 บาท
170 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162572210