เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง

เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง
เล่นหุ้นอย่างไรไม่ให้ลำเอียง

โดย : ดร. นภดล ร่มโพธิ์ (เจ้าของหนังสือ Best Seller "แค่คิดก็ผิดแล้ว")
สำนักพิมพ์ : นภดล ร่มโพธิ์
อื่นๆ : 262 หน้า

40 ความลำเอียงในการตัดสินใจ ที่อาจทำให้คุณไม่ได้กำไรในตลาดหุ้น
ปกติ: 270 บาท
ขาย:243 บาท
243 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164231443