เรื่องเล่าของเด็กดี

เรื่องเล่าของเด็กดี
เรื่องเล่าของเด็กดี

Father's Notebook

ISBN : 9786160433193
โดย : ยังแทซ็อก (Yang Tae Seok)
แปล : ลลนา มนัสสิริเกียรติ
ภาพประกอบ : เพรชรลดา สถิตชลาลัย
สำนักพิมพ์ : นานมี
อื่นๆ : 152 หน้า 

18 เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่ให้ข้อคิด ความหวัง และแรงบันดาลใจ
หนังสือ เรื่องเล่าของเด็กดี เป็นหนังสือแปลที่ได้รวบรวมเรื่องสั้นที่มีสาระประโยชน์ต่อการเรียนรู้
การทำความดี และช่วยในการปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ ซึ่งจะสามารถกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กและเยาวชนไทยที่จะได้เรียนรู้ชีวิตและการทำความดีในรูปแบบต่างๆ
รวมทั้งข้อคิดในการใช้ชีวิตเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นประชาชนที่มีคุณภาพ
ซึ่งผมหวังว่าเรื่องสั้นทั้ง 18 เรื่องนี้จะช่วยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นประชากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติต่อไป

 

 

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160433193