เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 01

เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 01
เรียนภาษาจีนให้สนุกระดับปฐมวัย เล่ม 01

ISBN : 9786160431168
เขียน : พัชนี ตั้งยืนยง วิภาวรรณ สุนทราจามร สุกัญญา วศินานนท์ และ หงส์ลดา เดชศิริอุดม
ภาพประกอบ : ชนัญญา กิจเจริญชัย
อื่นๆ : 64 หน้า

พัฒนาทักษะภาษาจีน ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียนที่เหมาะกับวัย

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการด้านความคิดและการเคลื่อนไหวทุกบท

ฟรี! สติ๊กเกอร์ และโมเดลกระดาษ

ปกติ: 195 บาท
ขาย:176 บาท
176 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160431168