เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน Influencer The New Science of Leading Change

เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน Influencer The New Science of Leading Change
เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน Influencer The New Science of Leading Change

โดย : Joseph Grenny, Kerry Patterson, David Maxfield, Ron Mcmillan, Al Switzler
แปลและเรียบเรียงโดย : พรศักดิ์ อุริจฉัทชัยรัตน์
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ด
อื่นๆ : 229 หน้า

ศาสตร์ใหม่ เพื่อชี้นำการเปลี่ยนแปลง
ปกติ: 225 บาท
ขาย:203 บาท
203 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167060897

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้านี้ (กรณีต้องการคำตอบจากทางเรา กรุณา คลิ้กที่นี่)

กรุณาปล่อยให้ช่องนี้ว่าง ไม่มีข้อมูลใดๆ