เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว - จากความทรงจำของเจ้ามังคลา สุวรรณภูมา

เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว - จากความทรงจำของเจ้ามังคลา สุวรรณภูมา
เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว - จากความทรงจำของเจ้ามังคลา สุวรรณภูมา

เบื้องหลังเหตุการณ์ล้มล้างราชวงศ์ลาว - จากความทรงจำของเจ้ามังคลา สุวรรณภูมา

ISBN : 9786164510203
แปล : อิสรา
สำนักพิมพ์ : River Books
อื่นๆ : 360 หน้า / 30 รูปขาวดำ

ราชวงศ์หนึ่งซึ่งก่อตั้งสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ใน พ.ศ. ๑๘๙๖ คือ ราชอาณาจักร
ล้านช้างต่อมาได้เป็นรัฐเอกราชเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๒ ในเครือสหภาพฝรั่งเศส ถูกดึง
เข้าไปพัวพันในสงครามอินโดจีนจนถึง พ.ศ. ๒๔๙๗ ตามมาด้วยการเกิดพรรค
คอมมิวนิสต์ลาวซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประธานาธิบดีโฮจิมินห์ คือ พรรคปะเทด
ลาว นับจากนั้นราชอาณาจักรลาวได้ตกไปอยู่ในวังวนของสงครามเวียดนาม จน
กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ พรรคแนวลาวฮักซาด ซึ่งเป็นพรรคลูกของคอมมิวนิสต์
เวียดนามได้ขึ้นสู่อำนาจ ราชวงศ์ลาวซึ่งดำรงอยู่นานเจ็ดร้อยปีได้ถูกโค่นล้มให้
ล่มสลายและแทนที่ด้วยสาธารณรัฐ “ประชาธิปไตยประชาชน” ในอาณัติของ
ประเทศเวียดนาม

ชะตากรรมของเจ้ามหาชีวิต สมเด็จราชินี องค์รัชทายาทตลอดจนสมาชิกอื่นๆ
ของราชวงศ์ได้จบลงในค่าย “สัมมนา” โดยที่ไม่มีผู้ใดสนใจไถ่ถามหา...

เจ้ามังคลา สุวรรณภูมา นายทหารจากกองทัพอากาศราชอาณาจักรลาว
สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการทหารชั้นสูงของปารีส เป็นหลานของเจ้ามหาชีวิต
องค์สุดท้าย ได้เคยปฏิบัติหน้าที่รับใช้ท่านพ่อคือ เจ้าสุวรรณภูมาเมื่อครั้งที่ท่าน
ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และได้รับราชการในกระทรวงการป้องกันประเทศ
ในฐานะของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์จริง ข้อมูลที่เจ้ามังคลาได้บันทึกไว้ด้วยความ
แม่นยำเที่ยงตรง จึงเป็นส่วนหนึ่งประวัติศาสตร์ที่ควรศึกษา

“ประวัติศาสตร์คือ บทเรียนที่เราส่งต่อให้อนุชนรุ่นหลัง...แม้ว่าเรามิอาจฝืนทวน
สายน้ำได้ แต่เราน่าจะศึกษากลไกและการทำงานของสายน้ำให้เกิดประโยชน์”

ปกติ: 495 บาท
ขาย:446 บาท
446 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164510203