เที่ยวญี่ปุ่น CHUBU - เที่ยวทั่วจูบุ ครบ 9 จังหวัด

เที่ยวญี่ปุ่น CHUBU - เที่ยวทั่วจูบุ ครบ 9 จังหวัด
เที่ยวญี่ปุ่น CHUBU - เที่ยวทั่วจูบุ ครบ 9 จังหวัด

ผู้เขียน : DPius Guide Team
เรื่องและภาพ : ทัศยาภรณ์ เกื้อนุ่น ,สุธารัตน์ วาจะเสน ,สิญาพัฒน์ ใจบ้านเอื้อม ,วงศ์ประชา จันทร์สมวงศ์ ,อิสริยา ตัณฑะพานิชกุล
สำนักพิมพ์ : D+PLUS GUIDE
อื่นๆ : 352 หน้า / สี่สีในเล่ม

เที่ยวทั่วจูบุ ครบ 9 จังหวัด

Aichi • Shizuoka • Yamanashi • Gifu
Nagano • Niigata • Toyama
Ishikawa • Fukui

ปกติ: 375 บาท
ขาย:338 บาท
338 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162047350