เจ้าสาวของฮาแบ็ค เล่ม 01

เจ้าสาวของฮาแบ็ค เล่ม 01

HABAK'S BRIDE
โดย : YOON MEE KYONG
เพียงส่งหญิงสาวที่บริสุทธิ์ไปเป็นเจ้าสาว ฮาแบ็คเทพแห่งน้ำ ก็จะบันดาลให้ฝนตกลงมา โซอาตัดสินใจไปเป็นเจ้าสาวของฮาแบ็ค เพื่อช่วยคนในหมู่บ้านที่ตกอยู่ในความแห้งแล้งมาเป็นเวลานาน โซอาที่เดินทางมาถึงพระราชวังแห่งน้ำทั้งที่ยังเศร้าที่ต้องห่างจากครอบครัว และได้มาเจอกับฮาแบ็ค แต่ว่า หน้าตาของเขาแตกต่างไปจากที่คิดไว้มากจนน่าตกใจ...!!!

ปกติ: 45 บาท
ขาย:41 บาท
41 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 5400303001

ความคิดเห็น

เจ้าของฮาแบ็ค

เจ้าสาวของฮาแบ็คเล่ม1ไม่มีหรอค่ะ

หมดหรอคะ

หมดหรอคะ

อยากได้เล่ม 1 คะ หมดหรือยังคะ

อยากได้เล่ม 1 คะ หมดหรือยังคะ

ยังมีสินค้าอีกไหมคะ

ยังไม่สินค้า อีกไหมคะ สามารถ ซื้อได้ที่ไหน