เจ้าชายคอยร้อน เจ้าหญิงคอยเย็น

108 บาท
เจ้าชายคอยร้อน เจ้าหญิงคอยเย็น
เจ้าชายคอยร้อน เจ้าหญิงคอยเย็น
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160021192
ปกติ: 120 บาท

โดย : สุทัศน์ เยียมวัฒนา
สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์
อื่นๆ :168 หน้า

เด็กหญิงมะมิ่ว อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมกับพ่อตามลำพัง เนื่องจากแม่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนกลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา

วันหนึ่ง มะมิ่วเล่นซุกซนจนติดอยู่ในลิฟต์ แต่พอหลุดออกมาได้เธอกลับอยู่ในโลกที่เครื่องใช้ไฟฟ้าชีวิตและพูดได้  มะมิ่วต้องผจญภัยกับเหล่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของตัวเอง ซึ่งกำลังโกรธแค้นที่มะมิ่ว ชอบเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้งไว้นานๆ มะมิ่วจึงสัญญาว่าต่อไปจะใช้เท่าที่จำเป็น

มะมิ่วได้พบกับ เจ้าหญิงคอยเย็น และ เจ้าชายคอยร้อน ซึ่งเป็นเครื่องปรับอากาศ จึงขอให้เจ้าหญิงอธิบายถึงโลกของเครื่องใช้ไฟฟ้าว่ามะมิ่วเข้ามาอยู่ได้ อย่างไร และขอให้เจ้าหญิงช่วยพาแม่มาหาตนที่โลกนี้ มะมิ่วดีใจมากที่ได้พบแม่ อยากอยู่กับแม่ในโลกนี้ตลอดไป แต่แม่ไม่ยอมเพราะอยากให้กลับสู่โลกมนุษย์ไปดูแลพ่อ และร่วมมือกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อหาวิธีช่วยแม่ให้ฟื้นจากอาการป่วยต่อไปสังคมไทยเป็นสังคมศาสนา คนไทยส่วนใหญ่นับเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ต่างดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้อิทธิพลความคิด ค่านิยม และวิถีทางที่กำหนดไว้ในพระพุทธศาสนา โดยพุทธศาสนาเชื่อว่า จิตเป็นตัวกำหนดชีวิต กายเป็นองค์ประกอบ ฉะนั้นถ้าจิตใจของมนุษย์ดีหรือเจริญ ร่างกายหรือสภาพทางกายภาพของสังคมจะดีตามไปด้วย...

วัฒนธรรมไทยจึงเป็น วัฒนธรรมทางจิต อะไรก็ตามที่จะทำให้เกิดความเจริญแก่จิตใจมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีค่า อันไหนมีค่าต่อจิตมาก คนไทยนิยมมาก อันไหนมีค่าต่อจิตน้อย คนไทยก็นิยมน้อย และเมื่อสิ่งที่มนุษย์นิยมหลายๆ อย่างดังกล่าวอยู่ร่วมกัน จึงปรากฏเป็นระบบซึ่งมีความหมายต่อเนื่องเกี่ยวโยงกัน เรียกว่า ระบบค่านิยม

ขาย:108 บาท
รายการที่อาจจะเกี่ยวข้อง