เคล็ดวิธีหลับมีคุณภาพ...ทุกวัย

เคล็ดวิธีหลับมีคุณภาพ...ทุกวัย
เคล็ดวิธีหลับมีคุณภาพ...ทุกวัย

โดย : กนกอร บุญพิทักษ์
สำนักพิมพ์ : FeelGood
อื่นๆ : 208 หน้า

การนอนหลับที่มีคุณภาพในทุกๆวัน เสมือนเป็นยาวิเศษ ที่จะทำให้มีสุขภาพกายใจสดชื่น ปราศจากโรคภัย  แต่เนื่องด้วยสังคมปัจจุบันมีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้เกิดปัญหาในการนอนหลับ  เช่น  อาจเกิดจากความเครียดในการทำงาน  ความเจ็บป่วย   วัยสูงอายุ   เป็นต้น  ดังนั้นหากเราได้ลองสังเกตตนเอง  และคนใกล้ชิดว่ามีความผิดปกติจากการนอนหลับพักผ่อนที่อาจจะน้อย   หรือมากเกินไป   ก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งในการช่วยป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

ปกติ: 165 บาท
ขาย:149 บาท
149 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786164418462