เครียดไหม ได้เวลายืดอก ยกใจให้แกร่ง

เครียดไหม ได้เวลายืดอก ยกใจให้แกร่ง
เครียดไหม ได้เวลายืดอก ยกใจให้แกร่ง

ジネスパーソン
のための
折れないメンタル
のつくり方

ISBN : 9786160451999
เขียน : Aiba Satoru
แปล : วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา
สำนักพิมพ์ : Nanmeebooks
อื่นๆ : - หน้า

บริษัทเอกชนทั้งหลายจำเป็นต้องจำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อทำกำไรและทำให้บริษัทอยู่รอด ส่งผลให้พนักงานบริษัทต้องเผชิญความเครียดและความกดดันของโลกธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้พนักงานบริษัทเหล่านี้รับมือกับความเครียดจากการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับบุคลิกภาพและรูปแบบการดำเนินชีวิตของแต่ละคน หนังสือเล่มนี้จึงรวบรวมแบบทดสอบสำหรับประเมินบุคลิกภาพและความเครียดให้ผู้อ่านได้ลองตรวจสอบตนเอง ก่อนแนะนำเทคนิคการจัดการความเครียด 27 วิธีที่สรุปจากองค์ความรู้ทางจิตวิทยามาเป็นบทความสั้นๆ ประกอบกับแผนภาพเข้าใจง่ายและนำไปปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของแต่ละคนได้ทันที เป็นการเปิดกว้างให้ผู้อ่านเลือกไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม    

 

ปกติ: 215 บาท
ขาย:194 บาท
194 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786160451999