เคนส์ ความรู้ฉบับพกพา : KEYNES - A Very Short Introduction

เคนส์ ความรู้ฉบับพกพา : KEYNES -  A Very Short Introduction
เคนส์ ความรู้ฉบับพกพา : KEYNES -  A Very Short Introduction

ISBN : 9786167885117
โดย : Robert Skidelsky
แปล : สฤณี อาชวานันทกุล
สำนักพิมพ์ : Open Worlds
อื่นๆ : 312 หน้า

ใครจะเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์สำนักเคนส์ที่ถูกประกาศว่า "ตายไปแล้ว" จะคืนชีพจากกองซากปรักหักพังของวิกฤติซับไพรม์ปี 2008 ในนามของ "พระผู้ช่วย" จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ จะหวนกลับมากอบกู้ระบบทุนนิยมจากเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่นี้ได้หรือไม่!?

ปกติ: 285 บาท
ขาย:257 บาท
257 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786167885117