เขียนแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย AUTOCAD 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น

เขียนแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย AUTOCAD 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น
เขียนแบบวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมด้วย AUTOCAD 2013 สำหรับผู้เริ่มต้น

โดย : พันจันทร์ ธนวัฒนเสถียร / อารีรัตน์ บางศิริ
สำนักพิมพ์ : ซิมพลิฟาย
อื่นๆ : 328 หน้า / สี่สีในเล่ม

  • เขียนแบบกำหนดมาตราส่วนและพิมพ์แบบได้อย่างลงตัว
  • อธิบายพื้นฐานการเขียนแบบ 2 มิติ
  • การจัดองค์ประกอบและทำงานกับข้อความ
  • การพิมพ์แบบและบอกขนาดวัตถุ
  • เสริมเข้าใจด้วยตัวอย่างจริง
ปกติ: 199 บาท
ขาย:179 บาท
179 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786162621130