เก่งพูดเกาหลีใน 101 ชั่วโมง

เก่งพูดเกาหลีใน 101 ชั่วโมง
เก่งพูดเกาหลีใน 101 ชั่วโมง

ISBN : 9786163812162
โดย : ทีมวิชาการ Life Balance
สำนักพิมพ์ : Life Balance
อื่นๆ : 520 หน้า

เก่งพูดเกาหลีได้ใน 101 ชั่วโมง โดยเริ่มจากพื้นฐานภาษาเกาหลี เป็นการเรียนรู้ตัวอักษรต่างๆในภาษาเกาหลี เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจวิธีการอ่านและการเชื่อมเสียง ฝึกพูดภาษาเกาหลีกับบทสนทนา โดยการอธิบายไวยากรณ์เกาหลี โครงสร้างประโยค ตัวอย่างประโยค ซึ่งจะสอดแทรกจุดสังเกตและข้อยกเว้นต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างชัดเจน เป็นบทสนทนาภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวันจากสถานการณ์ต่างๆ มีคำอ่านภาษาไทย สำนวนที่ควรรู้ และคำศัพท์ท้ายบทที่ครอบคลุมศัพท์พื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ง่ายต่อการอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเอง

ปกติ: 219 บาท
ขาย:197 บาท
197 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 9786163812162