เกาะคนตาย เล่ม 16

เกาะคนตาย เล่ม 16
เกาะคนตาย เล่ม 16

เกาะแห่งนี้ที่มีคนตาย

Barcode : 6104002216
โดย : Kouji Mori
อื่นๆ : MK Comic

การตายของซาวาดะ และการแยกไคออกมาทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างสันติ ต่อมา นาโอะได้ให้กำเนิดทารก ทำให้เซกับริวามีความคิดบางอย่างกับชีวิตพวกเขา

ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท
59 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6104002216