เกาะคนตาย เล่ม 15

เกาะคนตาย เล่ม 15
เกาะคนตาย เล่ม 15

เกาะแห่งนี้ที่มีคนตาย

Barcode : 6104002215
โดย : Kouji Mori
อื่นๆ : MK Comic

เพื่อช่วยพวกโทมะที่ถูกชาวซาวาดะจับตัวไป เซต้องลักลอบเข้าไปยามค่ำคืนเซจะสามารถช่วยโทมะได้สำเร็จและกลับออกมาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ และมีอะไรรอเซอยู่

ปกติ: 65 บาท
ขาย:59 บาท
59 บาท
รหัสสินค้า / Barcode: 6104002215